Család nélkül szegényebbek lennénk!

Az egyesület célja és feladata

Az Egyesület célja:
– A család tiszteletére nevelés, a házasságért, a gyermekekért érzett felelősség erősítése.
– A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete.
– A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése.
– A nagycsaládos életforma értékeinek felmutatása.
– A nagycsaládosok egészséges és környezettudatos életmódra nevelése.

Az Egyesület feladata:
– A nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérése és tudatosítása a társadalom más rétegei felé.
– A nagycsaládokban rejlő társadalmi és emberi többlet feltárása és elismertetése.
– Külső erkölcsi és gazdasági támogatások megszerzése és elosztása.
– A nagycsaládosok körében jelentkező igények folyamatos összegyűjtése és továbbítása az illetékes állami és társadalmi szervezetek felé.
– A tagok egyéni és csoportos érdekeinek a képviselete külső szervek felé.
– Együttműködés az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó területi és országos szervezetekkel.
– Az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának ösztönzése.

Egyesületünk nem szociális segélyező szervezet.

A kapott támogatásokat rendezvények, előadások, kirándulások, színházlátogatások szervezésével közvetíti az egyesület a tagcsaládok felé.

Rendezvényeinken a családok közti példamutatással is neveljük egymást, megmutatjuk a nagy létszámmal élő családokban rejlő értékeket, illetve kialakítjuk gyermekeinkben a helyes értékrendet és a toleranciát.

Egyesületünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) tagegyesületeként
közreműködik a NOE-től kapott adományok közvetítésében, és részt vesz az országos egyesület által szervezett rendezvényeken is.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének honlapja

Egyesületi tagnak olyan Mosonmagyaróváron és környékén élő nagycsaládosokat fogadunk be, akik példamutató módon élnek, tisztességgel nevelik gyermekeiket.
A befogadáshoz szükséges egy egyesületi tag ajánlása.
Pártoló tag egyedülálló, vagy háromnál kevesebb gyermeket nevelő is lehet.

Az egyesületbe való belépés önkéntes.

Belépési szándékát a belépő a „BELÉPÉSI NYILATKOZATOK” kitöltésével fejezheti ki.

Az országos érvényességű, több kedvezményre és szolgáltatásra feljogosító NOE tagkártya megszerzéséhez szükséges a NOE-hoz is belépni. A belépési nyilatkozatokkal minden szülőnek és kiskorú gyermeknek kettős tagsága és kettős szavazati joga lesz.

 

Kisvasutnál